Meer info

Externe minoren

Veel hogescholen en universiteiten stellen hun onderwijsaanbod open voor studenten van andere onderwijsinstellingen. De Fontys Minoren zijn bijvoorbeeld ook toegankelijk voor niet-Fontys studenten. Het onderwijsaanbod in Nederland is groot. Je hebt dus heel veel keuzevrijheid en kunt daardoor precies die minor kiezen, die bij jou past. Bovendien krijg je de gelegenheid om een half jaar lang bij een andere hogeschool te studeren.

Meer info

Voor het minoraanbod van andere instellingen voor Hoger Onderwijs binnen Nederland, zie: website: kiesopmaat.nl.
Ook kun je meer informatie hierover vinden op de website: https://fontys.nl/Studeren/Minoren/Externe-minor.htm

Het inschrijven bij een externe minor is eenvoudig en vaak kosteloos. Houdt wel rekening met verschillende deadlines voor inschrijving.

Wanneer je een externe minor wilt kiezen, ga dan bij je eigen opleiding na, of er geen overlap is met je major. Dat staat vermeld in de Onderwijs- en Examenregeling (OER) van je opleiding. Raadpleeg zonodig je semester coach.

Je voorstel voor het volgen van een externe minor moet je ter goedkeuring voorleggen aan de examencommissie van je eigen bacheloropleiding.

Inschrijfdatum:

Minor najaar 2021: Er zijn diverse deadlines voor externe minoren. Raadpleeg kiesopmaat.nl. Dus kijk tijdig hoe het zit voor de externe minor die jij wilt volgen en regel je inschrijving!