Inhoud

Werkveld

Meer info

Video

Educatieve minor beroepsonderwijs

Schuilt er een leraar in jou?

Wil jij je werkveld verbreden en je kansen op de arbeidsmarkt vergroten? Versta jij je vak en wil je weten hoe je jouw kennis over kan brengen op (v)mbo-leerlingen? Dan is dit je kans!

“Het vak waar jij passie voor hebt overdragen op anderen en een belangrijke bijdrage leveren aan de vorming en ontwikkeling van jongeren. Dat is het mooiste dat bestaat en vind je terug in het docentschap!”

Rick Vermulst – Educatieve Minor Beroepsonderwijs

Inhoud

Deze voltijdminor is zeer praktijkgericht samengesteld en biedt je de mogelijkheid om veel te leren en je kwaliteiten te ontdekken als leraar in het (v)mbo. Je loopt gedurende een half jaar stage op een vmbo of mbo-school waar je lerarencompetenties ontwikkelt, afgewisseld met theorielessen en praktijkopdrachten waarmee je een stevig theoretisch fundament ontwikkelt op het gebied van pedagogiek en didactiek.

Extra voordeel!

Na het succesvol afronden van de minor heb je een goed beeld of het beroep van leraar bij je past. Wanneer je ook de vakbachelor hebt afgerond kun je doorstromen naar de kopopleiding. Met de kopopleiding kun je je lesbevoegdheid behalen. Hiermee verbreed je aanzienlijk je arbeidsmogelijkheden. Je kunt namelijk aan de slag in de onderbouw van het algemeen vormend onderwijs (havo en vwo), in het beroepsonderwijs (vmbo en mbo) en volwasseneneducatie (bve).

Mocht je tot de ontdekking komen dat het beroep van leraar toch niet zo goed bij je past, dan kun je de ontwikkelde pedagogische en didactische bekwaamheden ook in andere contexten toepassen, zoals educatieve contexten van bedrijven.

Werkveld

Het werkveld van het onderwijs is veelzijdig en breed. Geen dag is hetzelfde. Lesgeven als leraar in het vmbo, mbo, onderbouw havo/vwo, het speciaal voortgezet onderwijs of het volwassenenonderwijs behoort allemaal tot de mogelijkheden.

Tijdens de minor ligt de focus op het beroepsonderwijs. Na de minor kun je doorstromen naar de kopopleiding waar je je onderwijsbevoegdheid kunt halen. Hiermee heb je de keuze om volledig in het onderwijs te werken of deels in het onderwijs en deels in het bedrijfsleven. Een hybride docent noemen we dat!

Meer info

Heb je belangstelling voor deze minor?

Stuur dan je naam, studentnummer, studierichting en je motivatie voor deelname naar educatieveminor@fontys.nl.
Wij roepen je dan zo snel mogelijk op voor een intakegesprek. De minor start twee keer per jaar, in september en februari.