Inhoud

Werkveld

Meer info

Video

Educatieve minor beroepsonderwijs

Wil je je werkveld verbreden? Wil je naast het hebben van veel verstand van techniek ook weten hoe je het kunt overbrengen op anderen? Wil je leren hoe je dit kunt presenteren en overbrengen aan anderen? Wil je jezelf ontwikkelen op het gebied van trainen, opleiden en begeleiden in techniek? Volg dan de educatieve minor beroepsonderwijs!

“Er is meer dan techniek! Kies een minor waarmee je techniek kunt koppelen aan opleiden, communiceren en presenteren”

Niels Bunthof - student en ervaringsdeskundige

Inhoud

De minor bestaat uit verschillende onderdelen. Ten eerste volg je drie dagen in de week een stage binnen het onderwijs of bedrijfsleven (opleidingen). Daarnaast krijg je onderwijs, waarin je begeleid wordt bij het verzorgen van het onderwijs en waarbij je theorie krijgt die dit ondersteunt.

Binnen dit gedeelte wordt aandacht besteed aan de thema’s 1) creëren van leren en 2) begeleiden van leren. Binnen deze thema’s is onder andere aandacht voor instructiemodellen, begeleidingsvormen, differentiatietechnieken, visies op leren en kennis van beroepsonderwijs in Nederland.

Beoordeling geschiedt middels een stagebeoordeling, portfolio, beroepsproducten, kennistoets en presentatie.

Werkveld

De educatieve minor beroepsonderwijs als onderdeel van de technische bacheloropleiding voegt communicatieve kennis en vaardigheden toe aan het persoonlijk profiel van de techniekstudent. De vaktechnische opleiding wordt hierdoor met relevante onderdelen verbreed en dit verhoogt de inzetbaarheid in veel technische functies.

Dit geldt voor alle functies waarin omgaan met mensen centraal staat, vooral als het gaat om het overbrengen van technische kennis. Succesvol afronden van de educatieve minor beroepsonderwijs maakt het ook mogelijk om een verkorte vervolgopleiding (kopopleiding) te kiezen om docent in het mbo of het vmbo te worden in het eigen technisch vakgebied.

Meer info

In de educatieve minor worden de thema’s 1) creëren van leren en 2) begeleiden van leren onderscheiden. Aan elk thema is een beroepsproduct gekoppeld.

Bij het thema ‘creëren van leren’ hoort het beroepsproduct ‘de ideale docent’. Je gaat op zoek naar de ideale docent. Je bestudeert de school vanuit je rol als opleider en begeleider: wie zijn je collega’s? Wat voor een opvatting hebben je collega’s over onderwijs? Wat zijn de taken van een docent? Wat moet een goede vakdocent allemaal weten en kunnen? Hoe zit de schoolorganisatie in elkaar? Welke verschillende onderwijssystemen kun je tegenkomen? En: wat kenmerkt een ideale docent? Je gaat op zoek naar de elementen die horen bij een krachtige leeromgeving, waarin de leerlingen tot de meest optimale ontwikkeling kunnen komen.

Bij het thema ‘begeleiden van leren’ hoort het beroepsproduct begeleiden van leren. Individuele begeleiding en groepsbegeleiding bij leerprocessen is erg gunstig voor de leerling, omdat de leerling tijdens het leerproces telkens direct feedback krijgt op zijn functioneren en presteren. Deze werkvorm kan dan ook een zeer grote leerwinst opleveren.

Toelatingseisen: Om te kunnen deelnemen aan de minor moet de student de propedeuse behaald hebben of toestemming hebben van de examencommissie van zijn opleiding om de minor te volgen.

Inschrijftermijn: Elk half jaar kun je je inschrijven voor de minor. Dit moet voor week 1 van de periode waarin de minor van start gaat gedaan zijn. In de regel hanteren we als deadline 30 juni 2019.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met: Sandra Janssen, Pedagogisch Technische Hogeschool (PTH), Fontys Hogescholen | sandra.janssen@fontys.nl