Opleidingsminoren HBO-ICT

Opleidingsminoren HBO-ICT

Dit zijn minoren, die zijn ontwikkeld door en uitgevoerd worden, binnen FHICT.
Wij bevelen deze minoren van harte aan voor studenten van HBO-ICT, omdat ze nauw aansluiten bij je ICT-opleiding.

De taal van deze minoren is Engels.

Deze minoren zijn toegankelijk voor Nederlandse studenten HBO-ICT, buitenlandse studenten uit de English Stream en ook voor buitenlandse studenten, die alleen voor het volgen van een minor naar Fontys komen.

Een uitzondering op het bovenstaande vormt de minor Health TEC: deze wordt alleen in het Nederlands uitgevoerd en is alleen toegankelijk voor studenten van HBO-ICT, Engineering, Paramedische Hogeschool, Toegepaste Psychologie en Mens en Gezondheid. De inschrijving loopt via de Paramedische Hogeschool.

Datum inschrijving

Minor najaar 2019: zondag 30 juni 2019 via ProgressWWW.