Schakelminoren HBO-ICT naar WO

Dit zijn speciale trajecten, waarbij je - zonodig - extra lessen Academische Voorbereiding (AV) volgt binnen je bacheloropleiding, zodat je na je afstuderen bij HBO-ICT aansluiting hebt bij de Masterprogramma’s van de Technische Universiteit Eindhoven, het JADS of de Tilburg University.

Let op:
Voor toelatingseisen, zie de hoofdstukken "Academische voorbereiding" en "Spelregels" onder het hoofdstuk specialisaties van deze gids.