Specialisatieminoren HBO-ICT

Deze minoren vormen de verdieping van de specialisaties uit semester 3 en 4 van jaar 2.

Je bent toelaatbaar als je tenminste 1 van de 2 semesters specialisaties in jaar 2 met goed gevolg hebt afgerond.
Uitzondering hierop is EDU; daarvoor moet je beide semesters in jaar 2 hebben gevolgd.

Wil je afstuderen in je specialisatie, dan moet je beide semesters in jaar 2 binnen deze specialisaties hebben gevolgd. Bovendien moet je stage hebben gelopen in de desbetreffende specialisatie.