Specialisatieminoren HBO-ICT

Deze minoren vormen de verdieping van de specialisaties uit semester 3 en 4 van het tweede jaar.

Je bent toelaatbaar als je tenminste 1 van de 2 semesters de bijbehorende specialisatie in het tweede jaar met goed gevolg hebt afgerond.
Een uitzondering hierop is EDU: Voor ICT & Education moet je in het tweede jaar beide semesters de specialisatie EDU hebben gevolgd.

Wil je afstuderen in je specialisatie, dan moet je beide semesters in jaar 2 binnen deze specialisaties hebben gevolgd. Bovendien moet je stage hebben gelopen in de desbetreffende specialisatie.

Inschijfdatum

Minor Najaar 2021: Deadline is nog niet bekend.