Specialisatieminoren HBO-ICT

Deze minoren vormen de verdieping van de specialisaties uit semester 3 en 4 van het tweede jaar.

Je bent toelaatbaar als je tenminste 1 van de 2 semesters de bijbehorende specialisatie in het tweede jaar met goed gevolg hebt afgerond.
Een uitzondering hierop is EDU: Voor ICT & Education moet je in het tweede jaar beide semesters de specialisatie EDU hebben gevolgd.

Wil je afstuderen in een specialisatie, dan moet je deze specialisatie in jaar 2 beide semesters gevolgd. Bovendien moet je stage hebben gelopen in de desbetreffende specialisatie en de specialisatieminor van FHICT is verplicht.