Inhoud

Werkveld

Meer info

Video

ICT & Cyber Security

Het internet kent vele bedreigingen, van hacking en malware gevaren tot cyber spionage. Door alle vormen van cybercrime zijn er steeds meer security-specialisten nodig om aan de veiligheid van systemen te werken. Denk hierbij aan het uitvoeren van pen-testen, digitaal sporenonderzoek, kennis van advanced hacking-technieken, security- engineering. Ook voor de student die in een profiel afstudeert, is méér kennis van security een waardevolle aanvulling.

"Cyber space is a battlefield"

Casper Schellekens - Docent ICT & Cyber Security

Inhoud

De minor Cyber Security gaat in op advanced hacking technieken, IT forensisch sporenonderzoek, threat detection en security engineering.

Bij advanced hacking technieken gaan we in op reverse engineering, dat aan de basis staat van malware analyse, exploit ontwikkeling en vulnerability onderzoek.

Bij de 'Hack van de Week' passen we dit ook toe om nieuwe security incidenten (samen) te analyseren.

Bij IT forensisch onderzoek gaat het om het vinden van digitale sporen in computersystemen, smartphones, en online via open bronnen onderzoek.

Bij threat detection leer je technieken om bedreigingen, aanvallen en onveilig of kwaadwillend gedrag te detecteren.

Bij de proftaak gaat het om security engineering, ofwel om het opzetten van nieuwe IT systemen, maar dan wel op een veilige manier: Security by Design wordt dit ook wel genoemd. Daarnaast kiest een student ook een eigen specialisatie afhankelijk van hoe hij of zij zich tot ICT-professional wil ontwikkelen. Dit kan gaan van een cyber security specialisme zoals bijvoorbeeld ethical hacker of IT forensisch onderzoeker, tot een meer profielgericht specialisme, waar de security-aspecten bij worden opgezocht zoals bijvoorbeeld software engineer security of (business) security consultant.

Werkveld

Beroepen in het ICS werkveld zijn pen-tester, malware of IT threat-analist, security systems engineer, software engineer security, of security consultant.
Bedrijven uit dit werkveld, ie bij het onderwijs betrokken zijn, zijn de Rabobank, Snow Unix specialisten, Madison Gurkha, Onsight Solutions en Simac.

Meer info

Meer informatie is verkrijgbaar bij: Casper Schellekens | c.schellekens@fontys.nl