Inhoud

Meer info

ICT & Education

Tijdens dit semester rond je de laatste 2 fasen (4 & 5) van de educatieve track ICT & Edu af, verzorgd door docenten van de Pedagogisch Technische Hogeschool. Studenten ervaren dit semester als inspirerend, intensief en uitdagend. Dit semester vormt tevens je afstuderen waarin je aantoont te voldoen aan de bekwaamheidseisen onderwijspersoneel / eindkwalificaties van de tweedegraads lerarenopleiding. Onderdelen waar je mee aan de slag gaat zijn Professioneel handelen, Vakdidactisch onderzoek en Toetsing. Je zult veel aan de slag zijn in de onderwijspraktijk.

"Bij succesvolle afronding ontvang je het getuigschrift HBO-ICT, waarop tevens vermeld staat dat je hebt voldaan aan de bekwaamheidseisen onderwijspersoneel. Je bent daarmee bevoegd om les te geven in ICT op het vmbo, mbo en in de onderbouw van havo en vwo."

Karin Valke - Docent ICT & Education

Inhoud

Dit semester bestaat uit 3 onderdelen:

1) Professioneel handelen gaat over jou als leraar en hoe je hierin aan de hand van je kerntaken als leraar professioneel, vakdidactisch en pedagogisch handelt in verschillende en complexe onderwijssituaties binnen het beroepsgericht onderwijs.

2) (vak)didactische-pedagogische onderwijspraktijk. Hierin laat je de toegevoegde waarde van je onderzoekend handelen vanuit een helicopterview voor de onderwijspraktijk bij jou op school zien en wellicht ook voor daarbuiten. Hierbij is er in de schoolpraktijk door jou een structureel praktijkprobleem gesignaleerd waarbij er een vraag is voor verbetering. Daartoe moet worden onderzocht of en op welke wijze die verbetering tot stand kan komen. Dit resulteert in een ontwerp.

3) Beroepsproduct Toetsing. Dit beroepsproduct is gericht op toetsing en beoordeling in je lessen. Toetsen en beoordelen zijn een erg belangrijk onderdeel van onderwijs, hiermee bepaal je immers het niveau van een leerling en student.

Meer info

Deze minor is enkel en alleen toegankelijk voor studenten, die in semester 4 van de HBO-ICT opleiding al ervoor gekozen hebben, deze richting als afstudeerspecialisatie te kiezen en die aan de voorwaarden voldoen.

Deze minor is dus niet toegankelijk voor andere (ICT)-studenten. Dit is duidelijk vermeld bij de instroomeisen in de OER.

Meer informatie is verkrijgbaar bij: Karin Valke | K.Valke@fontys.nl