Inhoud

Werkveld

Meer info

Video

ICT & Management and Security

De focus bij deze specialisatieminor ligt bij innovatie management. Nieuwe ontwikkelingen in de ICT volgen elkaar heel snel op. Om als bedrijf hier goed op in te spelen en de businesswaarde van nieuwe innovatieve ontwikkelingen optimaal te benutten is het belangrijk om deze nieuwe ontwikkelingen te zien als een service. Deze service moet dan op alle beheer- en securityaspecten optimaal ingericht en ondersteund worden.

'Je hebt de mogelijkheid allerlei security-aspecten te monitoren en te helpen implementeren in teams van studenten, die ieder een andere (of geen) kijk hebben op security en samen een product realiseren.'

Rosario Sonntag - Student ICT & Management and Security

Inhoud

De focus bij deze specialisatieminor ligt op IT Service Management. Hierbij is ICT-beveiliging één van de standaard aandachtspunten: informatiebeveiliging, privacy-aspecten en omgaan met ICT-bedreigingen. Het eerste semester in het tweede jaar legt de focus op IT Service management-processen en aandacht voor hacking-bedreigingen. Je gaat hierbij ook op onderzoek in het bedrijfsleven.

Het tweede semester gaat over informatiebeveiliging met aandacht voor risicoanalyses, awareness, wetgeving en netwerkbeveiliging. Daarnaast is innovatie-management een doel, maar dit komt pas in de specialisatieminor echt aan bod: het vertalen van nieuwe kansen vanuit beschikbare innovaties naar business opportunities.

Werkveld

In de vorm van gastcolleges en een jury, die de concepten over een innovatieve service kritisch bekijkt en bevraagt, wordt het werkveld al in een vroeg stadium betrokken bij de ideeën, die de studenten willen uitwerken. Deze kritische bevraging doen we in de vorm van een Dragon’s Den.

Zo zorgen we ervoor dat de service, die studenten gaan uitwerken realistischer en beter doordacht wordt. Bedrijven (Partners in Education), die hierin een bijdrage leveren zijn: Simac, SNS bank en Acknowledge.

Meer info

Inschijfdatum
Minor najaar 2019: uiterlijk zondag 30 juni 2018 via ProgressWWW

Meer informatie is verkrijgbaar bij: Frank Haverkort | f.haverkort@fontys.nl