Inhoud

Werkveld

Meer info

Video

ICT & Management and Security

De focus bij deze specialisatieminor ligt bij innovatie management. Nieuwe ontwikkelingen in de ICT volgen elkaar heel snel op. Om als bedrijf hier goed op in te spelen en de businesswaarde van nieuwe innovatieve ontwikkelingen optimaal te benutten is het belangrijk om deze nieuwe ontwikkelingen te zien als een service. Deze service moet dan op alle beheer- en securityaspecten optimaal ingericht en ondersteund worden.

"De digitale wereld onder controle!"

Frank Haverkort - Coördinator ICT & Management and Security

Inhoud

De focus bij deze specialisatieminor ligt op IT Service Management. Hierbij is ICT-beveiliging één van de standaard aandachtspunten: informatiebeveiliging, privacy-aspecten en omgaan met ICT-bedreigingen. Het eerste semester in het tweede jaar legt de focus op IT Service management-processen en aandacht voor hacking-bedreigingen. Je gaat hierbij ook op onderzoek in het bedrijfsleven.

Het tweede semester gaat over informatiebeveiliging met aandacht voor risicoanalyses, awareness, wetgeving en netwerkbeveiliging. Daarnaast is innovatie-management een doel, maar dit komt pas in de specialisatieminor echt aan bod: het vertalen van nieuwe kansen vanuit beschikbare innovaties naar business opportunities.

Werkveld

De minorstudenten van ICT & Management and Security volgen samen met de studenten van de minor data driven business lab (DDBL) het programma van de DDBL-minor. Zij vervullen bnnen de projectgroepen rollen dit te maken hebben met de infrastructuur en de informatiebeveiliging.

Aspecten die ze in de specialisatie hebben gehad worden gekoppeld dan binnen deze rollen in de praktijk gebracht. Ook hebben ze veel aandacht voor innovaties die binnen deze aspecten spelen.

Meer info

Meer informatie is verkrijgbaar bij: Frank Haverkort | f.haverkort@fontys.nl