De spelregels

De mogelijkheden en gevolgen voor het afstuderen schematisch weergegeven:

Profiel leidend:

Mogelijke afstudeerrichtingen profiel leidend:

 • ICT & Business
 • ICT & Infrastructure
 • ICT & Media Design (niet in English Stream)
 • ICT & Software Engineering
 • ICT & Technology

Als je wilt afstuderen in een profiel:

 • Vrije keuze 2e jaars specialisatie (1 of 2 semesters)
 • Stage in kader van je profiel
 • Examenfase vrije keuze minor (ook extern)*
 • Afstuderen in kader van je profiel

* Voor meer info over verschillende soorten mogelijke minoren, zie de hoofdstukken Minoren in deze gids.

Specialisatie leidend:

Mogelijke afstudeerrichtingen Specialisatie leidend:

 • ICT & Applied Data Science
 • ICT & Cyber Security
 • ICT & Education (niet toegankelijk voor studenten English Stream)
 • ICT & Game Design and Technology
 • ICT & Management and Security
 • ICT & Smart Mobile
 • ICT & Open Innovation

Als je wilt afstuderen in een specialisatie:

 • Beide semesters 2e jaar specialisatie gevolgd
 • Stage in kader specialisatie
 • Examenfase specialisatieminor*
 • Afstuderen in kader specialisatie

* voor meer info specialisatieminor, zie hoofdstuk Minoren, specialisatieminor in deze gids.

Andere route:

 • Academische voorbereiding voor doorstroom naar Technische Universiteit Eindhoven, JADS of Universiteit van Tilburg.

Spelregels specialisaties

In het 2e jaar kun je per semester een andere specialisatie kiezen. Toelating tot de examenfase specialisatieminor kan alleen als er minimaal 1 semester van die specialisatie in het 2e jaar is gevolgd en behaald.

Een student kan een specialisatieminor volgen als hij of zij minimaal 1 semester van de specialisatie heeft gevolgd in het tweede jaar. De student kan er in afstuderen als hij of zij 2 semesters heeft gevolgd en stage heeft gelopen in de specialisatie. Dat zijn dus twee verschillende dingen; niet alle studenten die een specialisatieminor volgen, studeren er ook in af.

Uitzonderingen:

Voor ICT & Education geldt 2 semesters in 2e jaar + ICT & Education stage. ICT & Education is niet toegankelijk voor studenten van HBO-ICT English Stream.

Voor Academische Voorbereiding (AV), toegang gevend tot schakelminor HBO-ICT naar WO geldt:

 • Schakelminor HBO-ICT naar TU Eindhoven: MSC in Software Engineering (alleen toegankelijk als je in jaar 2 beide semesters AV hebt gedaan)
 • Schakelminor HBO-ICT naar Tilburg University: MSC in Information Management:
  • B-studenten hoeven geen AV1 en AV2 in sem 3 en 4 te volgen en kunnen kiezen wat ze willen.
  • S-studenten moeten wel AV1 en AV2 volgen.

Consequenties aantal aanmeldingen:

In studiejaar 2019-2020 worden de volgende specialisaties in elk geval aangeboden (onafhankelijk van het aantal inschrijvingen):

 • Academische voorbereiding
 • ICT & Education
 • ICT & Management and Security
 • ICT & Open Innovation

Voor de overige specialisaties geldt dat bij ≤ 18 deelnemers in de minor van de afstudeerrichting, deze specialisatie stopt als zelfstandig uitgevoerde afstudeerrichting.

Studenten die zich hebben ingeschreven voor een specialisatie, die door te weinig inschrijvingen komt te vervallen, kunnen 2 verschillende keuzes maken:

1. Je kiest voor één van de andere specialisaties of

2. Je kiest voor ICT & Open Innovation en binnen die leeromgeving kun je nog altijd de lessen volgen van de specialisatie, die is komen te vervallen wegens te weinig inschrijvingen.

FAQ

Wat als het aantal studenten binnen een specialisatie nu > 18 is, maar in volgend semester < 18? Wordt de specialisatie dan opgeheven en moet ik naar de specialisatie ICT & Open Innovation of wordt de specialisatie dan toch doorgezet tot aan jaar vier met < 18 deelnemers?

Zodra het aantal deelnemers < 18 wordt, kun je nog steeds de gekozen specialisatie volgen, maar dan binnen een andere leeromgeving, genaamd ICT & Open Innovation.

Wat als er voor een specialisatie 2 inschrijvingen zijn voor lesplaats Tilburg en 16 voor Eindhoven?

Dit zou betekenen, dat er onvoldoende inschrijvingen zijn om niet op te gaan in de specialisatie ICT & Open Innovation. Wel is het mogelijk dat in dat geval besloten wordt, dat de lesplaats Eindhoven wordt voor iedereen.

Lesplaatsen

Vanaf september 2017 worden de specialisaties aangeboden zowel in Eindhoven als in Tilburg, met uitzondering van:

 • Academische voorbereiding: alleen in Eindhoven
 • ICT & Education: alleen in Tilburg

Voor alle andere specialisaties is het minimum aantal inschrijvingen 18 of meer bepalend voor het wel of niet doorgaan van die specialisatie in Eindhoven of in Tilburg.

Inschrijven

 • Maak je keuze en schrijf je in via ProgressWWW.
 • Je ontvangt een e-mail met handleiding hoe je dat moet doen.
 • Schrijf je uiterlijk zondag 24 november 2019 (eind lesweek 11) in.
 • Schrijf je tijdig in voor de specialisatie van je voorkeur. Als je te laat doorgeeft wat je keuze is, loop je kans dat je niet meer in de specialisatie van je voorkeur geplaatst kunt worden.
 • Na de deadline van 24 november 2019 kan de gemaakte keuze bij inschrijven niet meer gewisseld worden.

Voertaal

Het onderwijsmateriaal in de specialisatieklassen wordt Engelstalig aangeboden. Hierbij is niet het doel dat de Engelse taalvaardigheid verbeterd wordt, maar dat Engels op het niveau zoals gewend bij de English stream de drager is voor onderlinge communicatie.
Wanneer er groepen studenten zijn, waar geen enkele internationale student in participeert, mag de voertaal natuurlijk ook Nederlands zijn (docent bepaalt), maar het materiaal blijft Engelstalig voorbereid.

Meer informatie nodig?

Na het lezen van deze gids nog behoefte aan een gesprek met een docent en/of student?

Bezoek dan de informatiemarkt specialisaties:

Voor studenten HBO-ICT Nederlandstalig en Engelstalig:

 • Tilburg, dinsdag 29 oktober 2019, 16.00 - 17.30 u, locatie Gebouw P2n.
 • Eindhoven, donderdag, 31 oktober 2019, 16.00 - 17.30 u, locatie R1, kantine (1e verdieping).

Tot slot

Vraag het aan de specialisatie-eigenaren, als je nog niet voldoende info hebt ontvangen via deze gids of de informatiemarkt specialisaties. De specialisatie-eigenaren vind je in onderstaand overzicht.