Inhoud

Werkveld

Projecten

Video

ICT & Management and Security

Het aanbieden, managen en beveiligen van ICT is een hele uitdaging, zeker met steeds nieuwe gebruikersdevices, gebruiksmogelijkheden, de integratie van systemen en nieuwe ICT-technologie. Gebruikers hebben vaak hoge verwachtingen van computersystemen, applicaties en internetdiensten. ICT-management maakt deze verwachtingen zo veel mogelijk waar en geeft aan wat de beperkingen zijn. Gebruikers willen, om hun werk goed te doen, de juiste gegevens op het juiste moment, onafhankelijk van plaats en device gebruiken.

De veiligheid (security) van ICT-systemen speelt ook een steeds belangrijkere rol. Vertrouwelijke informatie en documenten mogen natuurlijk niet op straat belanden en ook uitval van digitale systemen kan een bedrijf veel geld kosten. Daarom is er steeds meer vraag naar goed geschoolde servicemanagers die nieuwe ontwikkelingen en de veiligheid van systemen onder kunnen brengen in nieuwe of bestaande organisaties.

Kennis van zaken als IT-risicomanagement, ICT-wetgeving, ICT-beleid, security en gebruikers awareness zorgen dat je het gebruik van de ICT-middelen in een organisatie onder controle hebt.

'De digitale wereld onder controle!'

Frank Haverkort - Specialisatie-eigenaar ICT & Management and Security

Inhoud

Bij ICT & Management and Security leer je wat er gedaan wordt om alle systemen goed te laten werken. Je krijgt zicht op hoe je in multidisciplinaire teams moet werken om alle systemen (software en hardware) goed te laten functioneren en wijzigingen en nieuwe ontwikkelingen hierin mee te nemen. Dit is de reden, waarom we voor de proftaak zoveel mogelijk in multidisciplinaire teams gaan werken. Je leert van en met elkaar en gaat je eigen kennis en kunde inzetten en uitbreiden om een project te laten slagen. Je krijgt zo een compleet beeld van wat er op de achtergrond allemaal moet gebeuren om de eindgebruikers met de juiste informatie en juiste informatiesystemen te laten werken.

De werkzaamheden die je in de proftaak gaat doen sluiten ook goed aan op je basisprofiel.

Zo leert de software-engineer via deze specialisatie een bredere kijk krijgen op de softwareontwikkeling door de uitrol en het onderhoud van de software mee te nemen in de proftaak. Tevens wordt er al in een vroeg stadium bij de ontwikkeling van software rekening gehouden met security-aspecten. We kijken hier ook naar ontwikkelmethodieken zoals DevOps.

De Media designer leert via deze specialisatie voor verschillende doelgroepen awareness campagnes op te zetten rondom security en de communicatie te regelen voor het op de juiste manier gebruiken van ICT en de gebruikersondersteuning.

De Technology student leert hoe gemaakte producten uitgerold en onderhouden worden met aandacht voor security aspecten en de levenscyclus van gemaakte producten. Denk hierbij aan Internet of Things (IoS) en security.

Tenslotte leert de Business student de koppeling met IT-service management te maken. Er wordt aandacht besteed aan het maken van analyses voor informatiebeveiliging (inclusief kosten/baten analyses) en er wordt advies gegeven over hoe service management en security ingebed kan worden in een organisatie.

Wil je meer weten over de inhoud die je in deze specialisatie krijgt, kijk dan naar de Canvas course:

• MS-A https://fhict.instructure.com/courses/6939

• MS-B https://fhict.instructure.com/courses/5575

Werkveld

Een datalek of uitval van IT kan een bedrijf veel geld kosten of reputatieschade opleveren. Daarom is er steeds meer vraag naar goed geschoolde professionals op het gebied van beheer en beveiliging van ICT omgevingen.
Je wordt opgeleid tot ICT Service Manager, Information Security Officer en ICT Innovation Manager. Daarnaast is het programma een waardevolle aanvulling voor IT consultants.

Projecten

Ontwikkeling Parkeersensoren

Anoniem Hackersnetwerk

Veilig Internetten